Официален дистрибутор на NOARK за България
Производство на комплектни трансформаторни подстанции, ел. табла, кабелни линии, проектиране и инженеринг в град Варна
Основно меню

За фирмата

   Фирма “ДИМ-93”ООД е създадена през 1993г , като електромонтажнa. Впоследствие фирмата разгръща и развива своята дейност успешно, като в момента предлага   собствена продукция и услуги.

 

    Компанията е специализирана в:

Цялостни инженерингови решения свързани с проектиране, изграждане, ремонт, рехабилитация, реконструкция на електрически инсталации, електрически уредби ниско, средно и високо напрежение, електрически централи и подстанции

 

     Електромонтажни дейности: 

Изграждане, реконструкция (и рехабилитация) на въздушни електропроводни линии ниско, средно и високо напрежение. 

Изграждане на кабелни линии ниско, средно и високо напрежение. 

Присъединяване на нови абонати към електропреносната и електроразпределителната мрежа;

Изграждане, доставка и монтаж на нови трафопостове и реконструкция на съществуващи;

Доставка и монтаж на комплектни трафопостове БКТП и МКТП. 

Доставка и монтаж на комплектни разпределителни устройства СН и ВН. 

Монтаж на електрооборудване в подстанции, промишлени предприятия и жилищни сгради;

Изграждане, рехабилитация и поддръжка на улично и районно осветление;  

Изграждане на електрически инсталации в  промишлени сгради;

Направа на заземителни и мълниезащитни инсталации.

 

     Строителни дейности

Земни работи – изкопи; кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи;

Изработка и монтаж на метални конструкции, включително направа на СРС, ЖР стълбове до 20kV.

„ДИМ-93“ ООД има и собствено производство на МТП, МТТ, БКТП, МКТП и др.

 

     Абонаментна поддръжка

Фирма „ДИМ – 93“ ООД предлага на своите клиенти профилактика и абонаментна поддръжка на трафопостове.

 

Развиваме и търговска дейност, както със собственото си производство, така и като основен представител и вносител на NOARK за България. 

Извършваме услуги с Багери и Автовишки. 

 

С цел подобряване и контролиране качеството на извършваните дейности, безопасността на работа и опазването на околната среда е внедрена, сертифицирана и поддържана интегрирана система за управление (ИСУ) по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност. ИСУ е изградена, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.Ефективното функциониране на внедрените системи се реализира чрез политиката на управление на „ДИМ – 93“ ООД и има за цел да осигури управление на качеството, опазване на околната среда и безопасност при работа. 

    В своята работа винаги се стремим да намираме най-правилните, ефикасни и рентабилни технически и технологични решения за нашите клиентите. За тази цел ние постоянно развиваме и усъвършенстваме уменията и квалификацията на нашите специалисти. Колективът на „ДИМ-93“ ООД се състои от -  инженерни специалисти, електромонтажни и строителни кадри. За осигуряване високо качество на предлаганите услуги се извършва управление на човешките ресурси: подбор, обучение, анализ и оценка на персонала. Непрекъснатият процес в управлението на човешките ресурси гарантира постигането на оптимални резултати в организацията

 

      „ДИМ-93” OOД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България на основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: 

  • Трета група - строежи от енергийната инфраструктура; 
  • строежи от втора до пета категория

 

      „ДИМ-93” OOД е редовен член на Българската браншова камара на енергетиците от 2008г.

 

 

Основната дейност на „ДИМ-93“ ООД е локализирана на територията на Варненска и Добричка област. За реализирането ѝ фирмата разполага с офис намиращ се в центъра на града, собствена административно- производствена и складова база на площ от 15 дка, разположена в местност Орехчето, гр. Варна. 

Имаме офис и търговска база в гр. София на територията на ТУ.

 

      „ДИМ-93“ ООД притежава богато транспортно и производствено оборудване включващо:

• Автовишки до 17 метра височина – 6 бр.;

• Бордови камион с подемно устройство до 5 тона – 3 бр.;

• Лекотоварни камиони до 2 тона – 5 бр.;

• Пътнически бусове – 6 бр.; 

• Автокран до 12,5 тона – 1 бр.;

• Багери-Товарач JCB 1CX, JCB 3CX, JCB мини багер верижен; 

• Мобилна ел. лаборатория; 

• Леки автомобили 

• Производствено оборудване като гилотини, абканти, металообработващи машини и др.

 

     Наши клиенти са били значими инвеститори в енергийния 

и промишлен сектор от различни региони на страната. Реализирали сме стратегически за българската енергетика проекти. 

 

     Наши клиенти са:

 

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД

 

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА- ЗАПАД“

 

„ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”  КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ, 

 

„ПЛАСТХИМ-Т” АД

 

„БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ АД,

 

 „ОЛИВА“ АД  

 

„ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ЕЗЕРОВО" ЕАД, с. Езерово „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД ,

 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, 

 

„ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, 

 

„ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ” КЧТ, 

 

„ЗАВН-Добрич“ АД,

 

 „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ“ АД , гр. Варна, 

 

и мн. други.